Jsoniter

jsoniter ile oluşturun

Gin, varsayılan json paketi olarak encoding/json kullanır, ancak diğer etiketlerden derleyerek varsayılanı jsoniter olarak değiştirebilirsiniz.

$ go build -tags=jsoniter .