Hızlı Başlangıç

Bu hızlı başlangıçta, kod parçacıklarından içgörüler toplayacağız ve aşağıda belirtilen adımları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz:

Gereksinimler

  • Go 1.16 veya üzeri

Kurulum

Gin paketini kurmak için önce Go’yu kurmanız ve Go çalışma alanınızı ayarlamanız gerekir.

  1. İndirin ve kurun:
$ go get -u github.com/gin-gonic/gin
  1. Kodunuzda import edin:
import "github.com/gin-gonic/gin"
  1. (İsteğe bağlı) net/http paketini import edin. Bu, http.StatusOK gibi statü belirten ifadeler kullanılıyorsa gereklidir.
import "net/http"
  1. Proje klasörünüzü oluşturun ve cd komutu ile içine girin
$ mkdir -p $GOPATH/src/github.com/myusername/project && cd "$_"
  1. Projenizin içine bir başlangıç ​​şablonu kopyalayın
$ curl https://raw.githubusercontent.com/gin-gonic/examples/master/basic/main.go > main.go
  1. Projenizi çalıştırın
$ go run main.go

Başlarken

Go kodunu nasıl yazıp çalıştıracağınızdan emin değil misiniz? Buraya tıklayın.

İlk olarak, example.go adlı bir dosya oluşturun

# aşağıdaki kodları example.go dosyasında varsayalım
$ touch example.go

Ardından, aşağıdaki kodu example.go dosyasının içine yerleştirin

package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
	r := gin.Default()
	r.GET("/ping", func(c *gin.Context) {
		c.JSON(200, gin.H{
			"message": "pong",
		})
	})
	r.Run() // 0.0.0.0:8080 adresini dinleyin ve servis edin
}

Ve, kodu şu şekilde çalıştırabilirsiniz : go run example.go:

# example.go dosyasını çalıştırın ve tarayıcıda 0.0.0.0:8080/ping adresini ziyaret edin
$ go run example.go