دیپلوی

جین به راحتی میتواند روی هر فضای ابری دیپلوی شود.

Qovery

Qovery یک هاست رایگان همراه با دیتابیس ssl , CDN را ارائه میدهد و همچنین به صورت خودکار با گیت دیپلوی میشود.

پروژه جین خودتو با استفاده از Qovery دیپلوی کن.

Render

Render یک پلت فرم ابری مدرن است که پشتیبانی نیتیو از Go ، SSL کاملاً مدیریت شده ، دیتابیس ،zero-downtime deploys ، HTTP / 2 و پشتیبانی از websocket را ارائه می دهد.

پروژه جین خودتو با Render دیپلوی کن.

Google App Engine

GAE دو روش برای دیپلوی برنامه های Go دارد. استفاده از محیط استاندارد آسان تر است اما کمتر قابل تنظیم است و به دلایل امنیتی از syscalls جلوگیری می کند. محیط انعطاف پذیر آن می تواند هر چارچوب یا کتابخانه ای را اجرا کند.

محیط خودتو با Google App Engine بساز.

آخرین تغییرات 10.05.2024: Bump GitHub action workflows (#276) (4371021)