شروع سریع

در اینجا ما اطلاعاتی را در کدها دریافت میکنیم و همچنین یاد میگیریم که :

الزامات

  • Go 1.16 یا بالا تر

نصب و راه اندازی

برای نصب پکیج Gin ابتدا باید گو را نصب کنید و محیط خودتون رو تنظیم کنید.

  1. دانلود و نصب:
$ go get -u github.com/gin-gonic/gin
  1. جین را به پروژتون اضافه کنید
import "github.com/gin-gonic/gin"
  1. وارد کنید “net/http” برای متغیر های ثابت مثل http.StatusOK (اختیاری).
import "net/http"
  1. یک پوشه بسازید و وارد اون پوشه بشید
$ mkdir -p $GOPATH/src/github.com/myusername/project && cd "$_"
  1. یک الگوی اولیه برای شروع را در داخل پروژه خود کپی کنید
$ curl https://raw.githubusercontent.com/gin-gonic/examples/master/basic/main.go > main.go
  1. پروژتون رو اجرا کنید
$ go run main.go

شروع

نمیدونید چطور یک کد گو رو اجرا کنید ؟ اینجا کلیک کنید.

ابتدا یک فایل به اسم example.go بسازید :

# assume the following codes in example.go file
$ touch example.go

سپس کد های زیر رو توی فایل example.go بنویسید :

package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
	r := gin.Default()
	r.GET("/ping", func(c *gin.Context) {
		c.JSON(200, gin.H{
			"message": "pong",
		})
	})
	r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}

حالا میتوانید کد رو با دستور زیر اجرا کنید :

# run example.go and visit 0.0.0.0:8080/ping on browser
$ go run example.go
آخرین تغییرات 10.05.2024: Bump GitHub action workflows (#276) (4371021)